365

365
Význam tohoto čísla můžeme chápat různě. Může jít jen o náhodný shluk číslic. Může to být číselný kód ke vstupu do dveří, označení pro produkt Microsoft 365, první tři čísla pinu a mnoho jiného.
Někteří lidé věří, že v číslech se schovává velká moc a vše se pohybuje v cyklech a tyto cykly jdou zaznamenat numerologicky.
365 může být počet korun, za které si dnes můžeme koupit dva obědy v restauraci, či v obchodě 6 x máslo, 10 kg chleba , nebo 24 litrů mléka.
365 může být počet dní v roce, po který lidé na Ukrajině neskutečně trpí vlivem zlé a zákeřné ruské agrese. Tento bezprecedentní a od 2. světové války největší válečný konflikt v dějinách každý den, každou hodinu, minutu a vteřinu způsobuje ztrátu mnoha životů, způsobuje zranění na těle i na duši, devastaci majetku i infrastruktury. Vyvolává strach, smutek, ale i naději a víru ve vítězství, které je díky nesmírnému odhodlání Ukrajinců a také naší pomoci na dosah.
365 je také počet klidných nocí, po které jsme díky tomu , že jsme součástí NATO a Ukrajina drží agresory daleko od hranic Evropy mohli klidně spát. Vždyť nejen Putin, ale i ostatní kremelští jestřábi se netají ambicemi podmanit si evropský prostor, včetně naši vlasti.
365,-Kč je také obnos, který si může kdokoliv z nás odříci ve prospěch dobré věci, aniž by poctil propad své životní úrovně. A na druhé straně může lidem pomoci, jako třeba v našem projektu podpory dětí tzv. vnitřních uprchlíků v ukrajinském Dnipru, který jsme zahájili zhruba před 3 měsíci na základě spolupráce mezi Evangelickou církví v Mělníku , Městem Mělník a organizací ,, Malý Mariupol- Nebeská pevnost” , která sídlí ve válkou zasaženém Dnipru.
Naše pomoc je určena dětem těchto vnitřních uprchlíků, tedy těm , kteří se nemohou bránit a jsou válkou zasaženi nejvíce. Vnitřních uprchlíků je jen v Dnipru a okolí kolem 350 000 lidí a na celé Ukrajině okolo 6.500.000 lidí. Jde o lidi z okupovaných území, frontové linie a tzv. linie dotyku, tedy z míst, kde se prakticky nedá žít bez bezprostředního ohrožení života. To číslo není konečné, protože z postižených územích jezdí další a další humanitární vlaky přivážející nové lidi , kteří přišly o domov i své blízké.
Měl jsem možnost před měsícem navštívit Dnipro a seznámit se s činností organizace Malý Mariupol, Nebeská pevnost.
Obrovským nasazením dobrovolníků se starají o tyto lidi, kteří jsou v podmínkách blížícím se humanitární katastrofě.
Jde jak o zajišťování bydlení ve velmi provizorních podmínkách ( stadiony, tělocvičny apod.), tak i o balíčky základních potravin, psychologickou pomoc při překonávání traumat a mnoho dalšího. Jak jsem již psal v úvodu, nejhůře jsou na tom děti.
Jsou mezi nimi i sirotci, kteří přišli o oba rodiče i děti s válečnými zraněními, nejčastěji způsobenými střepinami raket. A právě těmto dětem primárně pomáháme a chceme i pomáhat nadále.
Tím, že jim přispějeme každý svým dílem můžeme udělat dobrý skutek a alespoň malou měrou jim zmírnit jejich utrpení . Můžeme též přispět i malou měrou k tomu, že k 365 dnům utrpení nepřibude dalších 365, ale bude to méně.
Naše pomoc je opravdu velmi důležitá , protože Rusko mimo jiné i spoléhá na to, že ochabne a to se nesmí stát i v zájmu naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí. Pro ty, kteří chtějí přispět připojuji náš oficiální leták ke sbírce a děkuji všem, kterým to, co se děje na Ukrajině není lhostejné.
V Mělníku, dne 24. února 2023
JUDr. Lubomír Brož, koordinátor sbírky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *